This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få gratis fragt

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”) gælder for alt salg og levering af produkter købt af forbrugere fra Konges Sløjd Online Shop fra Konges Sløjd ApS, virksomhedsregistreringsnr. 36718714, Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 København, Danmark (i det følgende benævnt “Konges Sløjd” eller “vi”). www.kongessloejd.dk (“Website”) ejes og drives af Konges Sløjd.

PLACERING AF ORDRER

Inden du afgiver din ordre, skal du omhyggeligt revidere dine ordre-, betalings-, leverings- og faktureringsadresseoplysninger.

Kort efter din bestilling modtager du en kvittering via e-mail, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget din ordre. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at ordren ikke er bindende for os på det tidspunkt. En bindende aftale mellem dig og Konges Sløjd er indgået, når vi via e-mail bekræfter, at din ordre er sendt.

Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere din ordre, hvis vi f.eks. Ikke får betalingsautorisation, hvis forsendelsesrestriktioner gælder for et bestemt produkt, hvis det bestilte produkt er udsolgt eller ikke opfylder vores kvalitetskontrolstandarder og er tilbagekaldt, eller hvis du ikke opfylder kriterierne for berettigelse, der er angivet i vilkårene.

Vi kan også nægte at behandle en ordre og derfor nægte en transaktion af en eller anden grund eller nægte at give nogen nogen tjeneste på ethvert tidspunkt efter eget skøn. Vi hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart på grund af et tilbagekaldt produkt fra hjemmesiden, uanset om produktet er solgt; fjernelse, screening eller redigering af materiale eller indhold på hjemmesiden; nægter at behandle en transaktion eller afvikler eller suspenderer en transaktion efter behandling er startet.

ANNULLERING AF ORDRER INDEN AFSENDELSE

Det er kun muligt at annullere din ordre, hvis den endnu ikke er pakket og afsendt fra vores lager. Hvis du ønsker at annullere en ordre, skal du venligst kontakte os hurtigst muligt pr. e-mail eller telefon. Vi forbeholder os retten til at afvise annullering af ordren, såfremt ordren allerede er pakket af vores lager.

BETALING

Betaling kan ske med MasterCard, Visa, MobilePay og andre metoder, der fra tid til anden tydeligt annonceres for på hjemmesiden. Betaling debiteres og trækkes fra din konto, når Konges Sløjd sender din ordre.

Vi tager alle rimelige hensyn for at gøre vores websted sikkert. Alle kreditkorttransaktioner på dette websted behandles ved hjælp af en sikker online betalingsgateway, der krypterer dine kortoplysninger i et sikkert værtsmiljø. Desuden vil vi tage alle rimelige forholdsregler, for så vidt det er i vores magt at gøre det, for at holde detaljerne i din ordre og betaling sikre, men vi kan ikke holdes ansvarlige for ethvert tab, du måtte lide, hvis en tredjepart skaffer uautoriseret adgang til alle data, du giver, når du får adgang til eller bestiller fra webstedet.

PRISER

Prisen på et produkt, der vises på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor ordren accepteres, overholdes, undtagen i tilfælde af fejl, trykfejl osv.

Alle priser er angivet i DKK (eller en anden valuta, som du kan vælge at få vist på vores websted) inklusive moms og andre afgifter. Alle andre beløb end DKK er beregnede værdier baseret på den daglige valutakurs til DKK. I tilfælde af returforsendelse vil du få tilbagebetalt det beløb, der er beregnet på valutakursen for returdagen.

Eventuelle told- og importafgifter, der opkræves, når ordren når sit destinationsland, skal betales af modtageren af ordren. Konges Sløjd har ingen kontrol over disse afgifter og kan ikke forudsige, hvad de kan være. Toldpolitikker varierer meget fra land til land. Du kan muligvis kontakte dit lokale toldkontor for yderligere information. Alle ordrer sendes fra Danmark.

 

 

 

RETURNERINGER OG TILBAGEHOLDELSE

Vi tilbyder en 30-dages returret, der starter fra den dato, du modtager produktet.

Du kan udøve din fortrydelsesret uden at angive nogen specifik grund og ved at underrette os om din beslutning ved at kontakte vores kundeservice via almindelig post eller e-mail til webshop@kongessloejd.dk.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, skal du derefter returnere produktet til os. Du skal returnere produktet senest 14 (fjorten) dage efter at have underrettet os om, at du vil trække købet tilbage.

Produktet skal returneres til følgende adresse:

Att: Konges Sløjd

Textile Logistics Denmark Aps
Hi Park 441c
7400 Herning
Danmark

Fortrydelsesretten kan ikke udøves ved blot at nægte modtagelse af produktet, ved ikke at modtage produktet fra transportøren eller ved at aflevere produktet til vores distributører.

Der kan anmodes om dokumentation, der beviser, at produktet blev sendt inden udløbet af de 14 (fjorten) dages frist. Hvis produktet skal sendes, skal det pakkes på en ansvarlig måde. Du bærer risikoen for produktet under transport og er ansvarlig for at sikre, at pakken/produktet ankommer ubeskadiget. Derfor skal du gemme postkvitteringer og ethvert "track and trace"-nummer. Desuden opfordrer vi dig til at vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb og at returnere produktet i originalemballagen.

Produkter skal returneres i god og uskadt stand og skal returneres i originalemballagen. Hvis returnerede produkter viser tegn på beskadigelse eller anvendelse, bortset fra hvad der kræves for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion, er du ansvarlig for ethvert værditab af et sådant produkt. Du kan således miste retten helt eller delvist til at få tilbagebetalt købsprisen. Vi estimerer værdien på baggrund af en specifik vurdering af det returnerede produkt. Så snart vi har modtaget og accepteret de returnerede varer, tilbagebetales beløbet. Vær opmærksom på, at tilbagebetalingen krediteres det kreditkort, der oprindeligt blev brugt til køb af varerne minus eventuelle skatter eller importafgifter. Vi refunderer købsprisen sammen med de originale leveringsomkostninger (dog ikke eventuelle ekstraomkostninger, der er afholdt som følge af, at du vælger en anden leveringstype end den billigste type standardlevering) med fradrag af værditab.

Omkostningerne for returforsendelsen skal betales af dig og dækkes ikke af Konges Sløjd. Vær opmærksom på, at Konges Sløjd ikke bytter varer. Hvis du ønsker at ændre dit køb til en anden størrelse, farve eller stil, skal du følge returinformationen og derefter placere en ny ordre i vores webshop.

KONKURRENCER:

Når du deltager i voreskonkurrence, skal du være bosat i Danmark være fyldt 18 år. Præmiens værdi vil fremgå af konkurrencer, samt hvor mange præmier der indgår. I konkurrencen kan du også læse om udvælgelsesproceduren samt, hvornår vinderen trækkes. Vinderen får altid direkte besked via. mail og præmien vil blive tilsendt enten til vinderens mail eller postadresse. 

FEJL

Når du køber et produkt i vores webshop, har du to års ret til at indgive en klage, der tæller fra leveringsdatoen. Dette betyder, at du i op til to år efter, at du har modtaget produktet, kan få produktet udskiftet, eller du kan få en refusion eller nedsættelse af købsprisen, hvis produktet er defekt og afhængigt af den aktuelle situation.

Skader på produktet forårsaget af ulykker, brug af produktet på en utilsigtet måde, forkert brug eller misbrug eller anden voldsom adfærd er ikke omfattet af retten til at klage.

Hvis dit køb er beskadiget eller defekt, bedes du kontakte os inden for en rimelig tid ved at indsende dit krav via Claimlane her: https://app.claimlane.com/c/konges-sloejd. Hvis kravet er berettiget og rettidigt, refunderes varens pris. Dette er kun, hvis du har købt produktet på www.kongessloejd.dk. Hvis du har købt din Konges Sløjd-vare et andet sted, skal du kontakte dem med reklamationen.

Hvis klagen fremsættes inden for to måneder efter opdagelsen heraf, anses en sådan klage altid for at være fremsat i god tid. Din klage indgives senest to år efter leveringsdatoen.

Når du returnerer produktet, skal du sørge for at have den vedlagte postkvittering stemplet og underskrevet på postkontoret, når du afleverer pakken. Dette er dit bevis på, at pakken er returneret til os, og i så fald er du ikke ansvarlig, hvis pakken ikke modtages hos Konges Sløjd. Opbevar postkvitteringen, indtil du modtager oplysninger fra Konges Sløjd om, at din returnerede pakke er modtaget og behandlet.

KLAGER

Du kan indsende en klage over produkter købt hos os til Dansk Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark. Du kan indsende et krav online via Klageportalen for Nævnenes Hus. Vær dog opmærksom på, at du generelt kun kan indgive en klage til Center for Klageløsning, hvis prisen på det produkt, du vil klage over, overstiger et bestemt beløb (som udgangspunkt DKK 1.050, men ikke mere end 100.000 (2021-grænser) ) Ved klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst DKK 680).

Bemærk, at Center for Klageløsning kan afvise din klage, hvis du ikke først har indsendt din klage til os.

Du kan også indsende et krav online via EU-kommissionens online tvisteløsning (ODR) her - www.ec.europa.eu/odr.

 

DATABESKYTTELSE

Konges Sløjd indsamler og behandler personoplysninger om kunder og besøgende på hjemmesiden. Al indsamling og behandling af personlige data via webstedet sker i overensstemmelse med Konges Sløjds meddelelse om databeskyttelse, der er tilgængelig her: https://kongessloejd.dk/pages/privacy-notice.

SIKKERHED

Hjemmesiden har adskillige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, misbrug og ændring af information under vores kontrol, såsom adgangskode og firewalls. Vi vil bruge alle rimelige bestræbelser på at beskytte integriteten af de oplysninger, du giver.

VORES ANSVAR

Vi garanterer over for dig, at ethvert produkt, der er købt hos os via vores websted, er af tilfredsstillende kvalitet og med rimelighed passer til de formål, hvortil produkter af den slags ofte leveres.

Der er udvist omhu ved udarbejdelsen af indholdet på dette websted for at sikre, at varerne og vilkårene er beskrevet nøjagtigt. Der kan dog fra tid til anden være tekniske unøjagtigheder og/eller typografiske fejl. Der kan være små variationer fra tid til anden i stil- eller farvegengivelse eller i tekstbeskrivelser. Da de faktiske farver, du vil se, vil afhænge af din skærm, kan vi ikke love eller garantere, at skærmens skærm af nogen farve faktisk afspejler farven på det produkt, der leveres til dig. Mindre farveafvigelser betragtes derfor ikke som en mangel i henhold til den danske købelov. I det omfang loven tillader det, er vi ikke ansvarlige for krav, hverken direkte eller med hensyn til følgeskader, der vedrører nøjagtigheden af oplysningerne i nogen af afsnittene på dette websted, uanset om dette skyldes pligtbrud, kontraktbrud, uagtsomhed eller andet.

Vi er ikke ansvarlige for brug af produkterne, hvis du bruger dem til andre formål, end de er beregnet til.

Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab.

Vores ansvar er under alle omstændigheder strengt begrænset til købsprisen på det produkt, du har købt.

LOVKRAV

Alle ordrer til køb af produkter via vores hjemmeside afsluttes i København, Danmark. Sådanne kontrakter og enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem eller deres genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) vil være underlagt dansk lov, men du bevarer din ret til at kræve eventuelle beskyttende obligatoriske regler, der gælder i dit bopælsland. Enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med sådanne kontrakter eller deres dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav) vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark, men du bevarer retten til at anlægge sag i dit bopælsland, hvis du er forbruger med bopæl i EU.

Indkøbskurv

tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få gratis fragt 💝
No more products available for purchase

Your Cart is Empty

Vælg shop

..hello there

are you in the right place?