Databeskyttelse

13. januar 2021

Hos Konges Sløjd (”Konges Sløjd”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er databeskyttelse og fortrolighed højt prioriteret. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside www.kongessloejd.dk og opstiller retningslinjer for Konges Sløjds behandling af dine personoplysninger og giver dig de oplysninger, som du er berettiget til at modtage i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger, inden du sender dine personlige data til Konges Sløjd.1. Data controller and contact information


1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger


Konges Sløjd ApS
Adresse: Valkendorfsgade 30, 1151 København K
CVR nr.: 36718714
Email: webshop@kongessloejd.dk

2. Typer af personoplysninger, formål, juridisk grundlag og sletning
2.1 Køb af produkter

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber produkter fra vores webshop, via e-mail eller telefonisk:


(a) navn;
(b) adresse;
(c) email;
(d) telefonnummer, og
(e) oplysninger omkring dit køb.

Ved køb af produkter behandler vi ovennævnte personoplysninger for at kunne levere produktet til dig, administrere eventuelle klager, bytning af produkter eller returneringer osv., Jf. paragraf 6, stk. 1, litra b), GDPR.


Derudover behandler vi dine personoplysninger for at være i stand til at fakturere dig og overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til bogholderiloven, jfr. paragraf 6, stk. 1, litra b, og paragraf 6, stk. 1, litra c, GDPR.


Dine personoplysninger kan også blive behandlet som et resultat af vores interesse i at udarbejde statistikker og forbedre vores produkter og tjenester, jfr. paragraf 6, stk. 1, litra f, GDPR.


Ovenstående personoplysninger kan også behandles på baggrund af vores interesse i at sende dig servicemeddelelser, opretholde vores vilkår og etablere, forsvare og udøve retskrav, jf. paragraf 6, stk. 1, litra f, GDPR.


De pågældende personoplysninger behandles i forbindelse med håndteringen af den enkelte ordre, hvorefter disse opbevares i vores regnskabsfiler i fem år fra regnskabsårets afslutning for at overholde dokumentationskravene i bogføringsloven. Andre data, der ikke falder ind under bogføringsloven, opbevares i to år fra det sidste køb.


2.2 Kontakt os via email

Hvis du kontakter os via email, behandler vi følgende personoplysninger om dig:


(a) navn;
(b) email;
(c) telefonnummer; og
(d) data, du giver i forbindelse med din korrespondance med os.


Ovenstående personoplysninger kan også behandles på baggrund af vores interesse i at være i stand til at besvare dine henvendelser og rådgive dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR.


Dine personlige data slettes senest 2 år efter den sidste kontakt.


2.3 Nyhedsbreve og markedsføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du accepterer at modtage nyhedsbreve og andet marketingmateriale fra os:


(a) navn; og
(b) email

Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål baseret på vores interesse jf. artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Vi sender dog kun marketingmateriale via e-mail baseret på dit aktive og forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringsloven, afsnit 10 (1).


Dine personlige data og det tilknyttede samtykke slettes, når tilladelsen trækkes tilbage eller to år efter indhentelse af tilladelsen, hvis tilladelsen ikke har været brugt i en periode på et år.


2.4 Konkurrencer og events


Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at deltage i en konkurrence eller event:


(a) navn;
(b) email;
(c) adresse; og
(d) telefonnummer.

Ovenstående personoplysninger behandles på baggrund af vores interesse i at være i stand til at registrere din deltagelse i en konkurrence eller en begivenhed og i visse tilfælde være i stand til at offentliggøre og meddele dig, at du har vundet en præmie jf. paragraf 6, stk. 1, litra f, GDPR.


Vi sletter dine personlige data et år efter at have deltaget i en begivenhed eller en konkurrence.


3. Videregivelse til databehandlere og overførsel til andre dataansvarlige


For at opfylde ovennævnte formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personlige data, som, baseret på et kontraktforhold med Konges Sløjd leverer relevante tjenester. Dette kan fx være vores eksterne lager-, IT- og hjemmesideleverandører, faktureringsleverandører, e-mail-udbydere, leverandører af konkurrencer og events samt marketingleverandører, såsom leverandører af nyhedsbreve. Sådanne tjenesteudbydere behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i overensstemmelse med indgåede databehandlingsaftaler.


Som hovedregel videregives dine personlige data ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Under visse omstændigheder og i overensstemmelse med loven kan det dog være nødvendigt at videregive dine personlige oplysninger til sociale medier, politiet, advokater, revisorer, domstole og offentlige myndigheder.


Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS og som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være baseret på EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser.


4. Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link:https://kongessloejd.dk/pages/cookie-policy

Vi indsamler personlige data om din aktivitet samt din IP-adresse via cookies. Konges Sløjd indsamler altid et gyldigt cookiegodkendelse jf. de danske cookieregler, før cookies placeres på din enhed. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nødvendige cookies er baseret på vores interesse i at kunne få hjemmesiden til at fungere jf. paragraf 6, stk. 1, litra f, GDPR. Behandlingen af personoplysninger i relation til statistiske cookies og præferencecookies er baseret på vores interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og tjenester, jf. paragraf 6, stk. 1, litra f, GDPR. Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med marketingcookies er baseret på dit samtykke, jf. paragraf 6, stk. 1, litra a), GDPR.


For at kunne behandle personoplysninger i forbindelse med cookies til de nævnte formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktforhold med Konges Sløjd leverer relevante tjenester, fx It-udbydere og marketingmateriale.


5. Sikkerhed

Vi beskytter fortrolighed, integritet og tilgængelighed af dine personlige data. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer overholder de etablerede sikkerhedsstandarder og gældende lovbestemte krav.


Vi har interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger til at beskytte dine personlige data mod at blive ødelagt, mistet, ændret, uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang til eller viden herom.


6. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få dine personlige oplysninger rettet og slettet, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige data og til at anmode om overførsel af dine personlige data, der er sendt til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Du kan når som helst trække enhver godkendelse tilbage, du måtte have givet. Vi sletter derefter dine personlige data, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

7. Links til andre websites og apps


  Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websteder og apps. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers websteder og apps eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige data. Når du besøger andre websteder og andre apps, opfordres du til at læse fortrolighedspolitikker og andre relevante politikker fra ejeren af webstederne og de pågældende apps.


  8. Spørgsmål og klager

  Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at indgive en klage i forbindelse med vores behandling af dine personlige data, er du velkommen til at kontakte os:

  Konges Sløjd
  Adresse: Valkendorfsgade 30, 1151 København K
  Email: webshop@kongessloejd.dk

  Hvis din klage ikke løses af os, og du ønsker at fortsætte sagen, kan du indgive en klage til Datatilsynet:


  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  Telephone no.: 33 19 32 00
  Email: dt@datatilsynet.dk

  9. Ændringer til privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. I tilfælde af ændringer opdateres datoen øverst i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger. Den til enhver tid gældende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger vil være tilgængelig på hjemmesiden ”www.kongessloejd.dk”. I tilfælde af væsentlige ændringer modtager du en meddelelse herom via email.

  Are you in the right place?