This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få fri fragt 💘

Privatlivspolitik

Information om behandling af personoplysninger (privatlivspolitik)

Hos Konges Sløjd (”Konges Sløjd”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) er databeskyttelse og fortrolighed højt prioriteret. Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside www.kongessloejd.dk og beskriver Konges Sløjds behandling af dine personoplysninger og giver dig de oplysninger, som du er berettiget til at modtage i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Konges Sløjd ApS

Adresse: Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 København

CVR nr.: 36718714

Email: webshop@kongessloejd.dk

 

2. Behandlingsaktiviteter

2.1 Køb af produkter

Når du køber produkter fra os, behandler vi personoplysninger om dig til følgende formål:

 • Levering og fakturering af produkter til dig, administrere eventuelle klager samt håndtere ombytning eller returnering af produkter, mv.
 • Overholdelse af de retlige forpligtelser, der påhviler os, særligt i henhold til bogføringsloven
 • Udarbejdelse af statistikker og andet grundlag for at styre vores virksomhed, forbedre vores produkter og sikre en effektiv kundeservice
 • Kommunikation med dig i forbindelse med dine ordrer, herunder muligheden for at kunne sende servicemeddelelser til dig

For at kunne opfylde disse formål behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du køber varerne som forbruger:

(a)   Navn;

(b)   Adresse;

(c)   E-mail;

(d)   Telefonnummer, og

(e)   Oplysninger om dit køb og købshistorik

 

Hvis du køber varerne som virksomhed med henblik på videresalg behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig som kontaktperson:

(a)    Navn

(b)    Kontaktoplysninger i form af din arbejdsadresse, - telefonnummer og -e-mailadresse

 

Derudover behandler vi følgende oplysninger om virksomheden, du repræsenterer:

(a)    Registreringsnummer / momsnummer

(b)    De handelsvilkår, vi har aftalt med virksomheden

(c)     Din kontaktperson hos Konges Sløjd

(d)    Handelshistorik

(e)    Aktuel status, herunder aktuel saldo på din konto hos os

(f)      Øvrige bemærkninger eller vilkår vedrørende vores samhandelsrelation

 

Retsgrundlaget for behandlingen er

 • Forordning (EU) 2016/679 (herefter ”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at indgå og opfylde en kontrakt med dig
 • GDPR, artikel 6. stk. 1, litra c, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan leve op til de retlige forpligtelser, der påhviler os, særligt i henhold til bogføringsloven
 • GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i den løbende styring og udvikling af vores virksomhed, vores produkter og vores relation til vores kunder

 

Vi opbevarer oplysninger om de enkelte ordrer i fem år fra udgangen af det år, den enkelte ordre vedrører. Øvrige oplysninger opbevares i fem år fra udgangen af det år, vi senest har behandlet en ordre fra dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

 

2.2 Behandling af henvendelser 

Hvis du kontakter os, behandler vi følgende personoplysninger om dig med det formål at kunne besvare din henvendelse:

(g)    Navn;

(h)    E-mail;

(i)      Telefonnummer; og

(j)      Oplysninger du giver i forbindelse med din korrespondance med os.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at behandle din henvendelse.

 

Oplysningerne opbevares i to år fra udgangen af det år, din henvendelse blev færdigbehandlet, medmindre henvendelsen har ført til økonomiske transaktioner. I så fald opbevares oplysningerne i fem år fra udgangen af det år, din henvendelse blev færdigbehandlet.

 

2.3 Nyhedsbreve og markedsføring

Når du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger med det formål at kunne sende nyhedsbreve og andet marketingmateriale til dig:

(a)    Navn

(b)    E-mail

Derudover behandler vi oplysninger om dit barn/dine børns alder, hvis du har oplyst denne. Vi bruger denne oplysning til at målrette det materiale, vi sender til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sende nyhedsbreve og andre former for markedsføringsmateriale til modtagere, der har givet samtykke til at modtage sådant materiale.

 

I det omfang, kommunikationen med dig sker via Facebook, er vi fælles dataansvarlige med Facebook – du kan læse mere om Facebooks behandling af personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

 

Dine personlige data og det tilknyttede samtykke slettes to år fra udgangen af det år hvor, du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvor vi ikke har brugt dit samtykke aktivt til at sende markedsføringsmateriale til dig i en periode på 12 måneder.

 

2.4 Konkurrencer og events

Hvis du vælger at deltage i en konkurrence eller event behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig med det formål at kunne administrere/gennemføre den enkelte konkurrence eller event:

(a)    Navn

(b)    E-mail;

(c)     Adresse

(d)    Telefonnummer

(e)    Øvrige oplysninger der indgår i den specifikke konkurrence eller event

 

Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at være i stand til at registrere din deltagelse i en konkurrence eller en begivenhed og i visse tilfælde være i stand til at offentliggøre samt underrette dig direkte om, at du har vundet en præmie.

 

I det omfang, kommunikationen med dig sker via Facebook, er vi fælles dataansvarlige med Facebook – du kan læse mere om Facebooks behandling af personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Vi sletter oplysningerne et år fra udgangen af det år, begivenheden eller konkurrencen er afsluttet.

 

2.5 Drift af hjemmeside

Vi benytter cookies og tilsvarende sporingsteknikker på vores hjemmeside, og i den forbindelse indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden. Formålet med behandlingen er at kunne levere en velfungerende og relevant hjemmeside.

Til dette formål indsamler vi oplysninger om din IP-adresse, det udstyr – både hardware og software – du benytter til at tilgå hjemmesiden, samt oplysninger om hvordan du bruger hjemmesiden, herunder hvilke links du klikker på.

Du kan læse mere om de enkelte cookies, herunder formålet med den enkelte cookie samt hvor længe den enkelte cookie opbevares i cookieoversigten, som findes ved at trykke på      , som du finder i nederste venstre hjørne af skærmen. Her kan du også finde links til privatlivspolitikker for tredjeparter, vi benytter til visse services ved at placere deres cookies på vores hjemmeside, og som sammen med os er fælles dataansvarlige for brugen af oplysninger, der indsamles via disse cookies.

 

2.6 Øvrig administration, herunder leverandører og samarbejdspartnere

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner for Konges Sløjd, eller hvis du i øvrigt er i kontakt med os af andre årsager end anført i afsnittene 2.1 – 2.5 ovenfor, behandler vi oplysninger om dig med det formål at kunne administrere den relation, vi har til dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

Det kan – afhængigt af sammenhængen – dreje sig om følgende kategorier af personoplysninger:

(a)    Navn

(b)    Kontaktoplysninger (for leverandører og samarbejdspartnere typisk arbejdsadresse, -telefonnummer og – e-mailadresse)

(c)     Oplysninger om karakteren af den relation, du eller den virksomhed, du repræsenterer, har til Konges Sløjd

(d)    Korrespondance og samhandelshistorik

(e)    Andre oplysninger som måtte være relevante i forhold til den konkrete relation

 

Retsgrundlaget for behandlingen vil afhængigt af karakteren af den relation vi har til dig eller den virksomhed, du repræsenterer, være GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b (i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt), eller GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at administrere samarbejdsforhold og kommunikere effektivt med interessenter.

 

I de tilfælde, hvor oplysningerne omfatter økonomiske transaktioner, opbevares transaktionsoplysningerne i fem år fra udgangen af det år, den enkelte transaktion vedrører, mens øvrige oplysninger opbevares i fem år fra udgangen af det år, vi senest har haft en transaktion, hvori du eller den virksomhed, du repræsenterer, indgår.

 

3. Opbevaring af oplysninger

De opbevaringsfrister, der fremgår af beskrivelsen af de enkelte behandlingsaktiviteter vil gælde som udgangspunkt. Vi kan dog i konkrete tilfælde opbevare oplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at efterleve en retlig forpligtelse, vi er pålagt, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

 

4. Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Vi kan videregive personoplysninger om dig til logistikvirksomheder og andre aktører, hvor dette er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig, til advokater, revisorer og andre rådgivere, der bistår vores virksomhed, samt retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet ved lov, eller vi pålægges at udlevere oplysningerne ved dommerkendelse eller tilsvarende foranstaltninger.

Derudover kan vi overlade personoplysninger til leverandører, der – som databehandlere – understøtter vores virksomhed, eksempelvis leverandører af IT-systemer, IT-driftsydelser eller anden form for forretningsservice.

 

5. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Når du benytter vores webshop, sender en forespørgsel eller modtager nyhedsbreve og anden form for marketing fra os, behandles dine personoplysninger hos databehandlere, der er beliggende i lande uden for EU/EØS eller benytter underdatabehandlere uden for EU/EØS; primært USA.

I sådanne situationer træffer vi foranstaltninger til at sikre, at der er etableret et overførselsgrundlag – typisk EU-Kommissionens standardkontrakter, ligesom vi træffer supplerende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder, såfremt vi vurderer, at dette er nødvendigt i forhold til de enkelte modtagerlande.

Du kan få en kopi af de aftaler vi har indgået på grundlag af EU-Kommissionens standardkontrakter ved at rette henvendelse til os ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnit 1.

 

6. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få dine personlige oplysninger rettet og slettet, dog med visse lovbestemte undtagelser.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig, at dine personoplysninger bruges til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at anmode om en kopi af dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om overførsel af dine personlige data, der er sendt til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • I det omfang, behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket har kun betydning for behandlingen efter det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage, og påvirker således ikke lovligheden af behandlinger, der har fundet sted før du trak samtykket tilbage. Vores nyhedsbreve kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.
 • Du har altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Vær opmærksom på, at der for en del af disse rettigheder gælder visse betingelser og begrænsninger. Det er derfor ikke sikkert, vi er forpligtet til at imødekomme din anmodning.

 

7. Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. I tilfælde af ændringer opdateres datoen øverst i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger. Den til enhver tid gældende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger vil være tilgængelig på hjemmesiden ”www.kongessloejd.dk”. I tilfælde af væsentlige ændringer modtager du en meddelelse herom via e-mail.

 

Denne version er senest opdateret i februar 2024.

Indkøbskurv

tillykke! 🎉 du har opnået fri fragt på din ordre Shop for DKK 600 mere og få fri fragt 💝
No more products available for purchase

Your Cart is Empty

Vælg shop

..hello there

are you in the right place?